Yönetim Kurulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY Müdür
Prof. Dr. Cem BAYGIN Hukuk Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Sururi AKTAŞ Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şafak NARBAY Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
Öğr. Gör. Özge BÖLÜKBAŞI Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Seyithan KAYA Müdür Yardımcısı
Dursun AKSU Yüksekokul Sekreteri  (Raportör)