EnglishTurkish

Hakkımızda

Atatürk Üniversitesine bağlı Erzincan Meslek Yüksekokulunda program olarak açılan ve 1999-2000 eğitim-öğretim yılında öğretime başlayan Adalet progrmı, 2006 yılında Erzincan Üniversitesinin kurulması nedeniyle  Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda 2010 yılına kadar progrm olarak devam etmiştir.
Adalet Meslek Yüksekokulumuz 23.12.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuş olup 2011-2012 döneminden itibaren eğitim-öğretime başlamış bulunmaktadır.
Adalet Meslek Yüksekokulumuzun kuruluş amacı, Adalet Bakanlığının bünyesinde; yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi müdürlüğü, ceza infaz kurumları müdürlüğü ve zabit kâtipliği gibi çeşitli birimlerde görev yapabilecek ara insan gücünün yetiştirilmesidir.
Adalet Meslek Yüksekokulumuzda, öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilmektedir. Ders olarak; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Medeni Usul Hukuku, Hukukun Temel Kavramları, İcra Hukuku, İflas Hukuku, Ceza İdaresi ve İnfaz Hukuku, Mesleki Mevzuat, Borçlar Hukuku, İş Hukuku ve Yargısı, Tebligat Hukuku ve Avukatlık ve Noterlik Hukuku” gibi hukuk derslerinin yanında Klavye Kullanımı, Türkçe, Yabancı Dil, Muhasebe, Genel Ekonomi ve Mali Mevzuat gibi teorik ve uygulamalı derslerde okutulmaktadır.
“Kurumlar arası ve Kurum içi Yatay Geçiş ” sistemine göre gerekli şartları sağlamaları koşulu ile diğer bölümlerden Adalet Meslek Yüksekokulumuza geçiş mümkündür.
Ayrıca mezun öğrencilerimiz ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavında başarılı oldukları takdirde Hukuk Fakültelerine de dikey geçiş yapabilmektedirler.