Müdürün Mesajı

               Adalet Meslek Yüksekokulumuzun Sevgili öğrencileri;

       Öncelikle Erzincan Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulumuza hoş geldiniz diyor, eğitim öğretim yılının hayırlı, başarılı, sağlık ve mutluluk içinde geçmesini diliyorum.

     Atatürk Üniversitesine bağlı Erzincan Meslek Yüksekokulunda program olarak açılan ve 1999-2000 eğitim-öğretim yılında öğretime başlayan Adalet programı, 2006 yılında Erzincan Üniversitesinin kurulması nedeniyle Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda 2010 yılına kadar program olarak devam etmiştir.

      Daha sonra Adalet Meslek Yüksekokulumuz 23.12.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuş olup 2011-2012 döneminden itibaren eğitim-öğretime başlamış bulunmaktadır.

   Adalet Meslek Yüksekokulumuzun kuruluş amacı, Adalet Bakanlığının bünyesinde; Yazı İşleri Müdürlüğü, İcra Müdürlüğü, İcra Müdür Yardımcılığı, Ceza İnfaz Kurumları Müdürlüğü, Ceza İnfaz Memurluğu, Zabit Kâtipliği ve Mübaşirlik gibi kadrolarda görev yapabilecek ara insan gücünün yetiştirilmesidir. Ancak mezun öğrencilerimiz ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavında başarılı oldukları takdirde Hukuk Fakültelerine de dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu nedenle temennimiz, sizlerin bu sınavlarda başarılı olup Türkiye’nin herhangi bir Hukuk Fakültesinde öğreniminize devam etmenizdir. Bu anlamda geçmiş yıllarda birçok öğrencimizin dikey geçişle Hukuk Fakültelerine yerleşmiş olması oldukça sevindiricidir. Bu konuda sizlere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu unutmayınız.

  İş imkânlarının oldukça fazla olduğunu bildiğiniz Adalet Meslek Yüksekokulumuzda, öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilmektedir. Adalet Meslek Yüksekokulumuzda derslerin bir kısmı öğretim görevlilerimiz, bir kısmı ise Hukuk Fakültesindeki öğretim üyeleri tarafından verilmekte olup, öğrencilerimizi mesleğe hazırlama konusunda azami çaba sarf edilmektedir. Özellikle Adalet Meslek Yüksekokulumuzun Hukuk Fakültesinin de desteği ile eğitim ve öğretimini gerçekleştirmesi bizim gücümüzü artırmaktadır. Bu nedenle Hukuk Fakültesinin değerli yönetici ve çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum.

       Değerli Öğrenciler;

    Yeni ders müfredatına bakıldığında, derslerin öğrencilerin iş sınavlarına ve mesleki eğitimlerine yönelik olarak hazırlandığını görebilirsiniz. Özellikle geçmiş yıllarda müfredatta yer almayan  “Mesleki Mevzuat”, “Tebligat Hukuku”, “Kıymetli Evrak Hukuku” gibi derslere yer verilmiş olması, ayrıca, eskiden sadece birinci sınıfta iki dönem olarak okutulan “Klavye Kullanımı” dersinin birinci ve ikinci sınıfta olmak üzere toplam 4 (dört) döneme çıkartılmış olması, tamamen sizlerin geleceği için bu derslerin önemli olmasından dolayıdır.

      Son olarak, gerek şahsım, gerek Adalet Meslek Yüksekokulumuz yönetimi ve gerekse öğretim elemanı kadromuz ile sizlerin her zaman yanınızda olduğumuzu bir kez daha belirtir, hepinize selam ve sevgilerimi sunarım.

Dr. Öğretim Üyesi Şengül AL KILIÇ

Müdür