Yönetim Kurulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeleri

Dr. Öğretim Üyesi Şengül AL KILIÇ Müdür
Prof. Dr. M. Emin RUHİ Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sururi AKTAŞ Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Melih SÖNMEZ Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Özge BÖLÜKBAŞI Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Seyithan KAYA Müdür Yardımcısı
Kurban KARADAĞ Yüksekokul Sekreteri  (Raportör)