EnglishTurkish

Sıkça Sorulan Sorular

Tek Ders Sınavı: Devam şartını sağladığı tek bir dersten FF alarak başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilere yapılan sınavdır. Tek ders sınav hakkı öğrencilik süresince bir kez kullanılır. Öğrencilerin, bu sınava girebilmeleri için birim kurulu tarafından belirlenen zorunlu stajlar ile ilgili tek ders haricindeki tüm derslerini başarı ile tamamlamaları ve birime dilekçe ile başvurmaları gerekir. Tek ders sınavları, yarıyıl sonu sınavları veya yaz okulu notlarının kesinleşmesinden sonra yapılır. Tek ders sınavında alınan puan, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama Esaslarına göre harfli nota çevrilir. Tek ders sınavında başarısızlık halinde ders, tekrar alınır.
Mezuniyet GNO baraj sınavı: GNO’ları 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere, son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır. Bu sınavlar, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasından önce yapılır. Mezuniyet GNO baraj sınavları sonucunda, mezuniyet şartlarını sağlayamayan öğrencilere yeni sınav hakkı verilmez ve öğrenciler mezuniyet şartlarını sağlayıncaya kadar ders kaydı yaparak öğrenimlerine devam ederler.
GNO: Genel Not Ortalaması
Azami süre sonu ek sınavları: Azami süreler sonunda, kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre verilen ek sınav hakkıdır.

Soru: Birinci sınıf birinci dönemden bir dersten FF aldım tek ders sınavına girebilir miyim?
Cevap: Hayır. Tek ders sınavına mezun olmasına sadece tek bir dersi kalan öğrenciler girebilir.


Soru: Tek ders sınavı kaç sefer yapılır?
Cevap: Tek ders sınavı; güz, bahar ve yaz okulu sonrasında olmak üzere üç kere yapılır.


Soru: İkinci sınıfın son dönemindeyim, toplamda 3 dersim var. Yaz okulunda herhangi iki dersimden başarı sağlarsam tek ders sınavına girebilir miyim?
Cevap: Evet. Yaz okulu sonrasında mezun olmanıza tek ders kaldı ise bu sınava katılabilirsiniz.


Soru: Birinci sınıf ikinci dönem itibariyle ortalamam 1,85’de kaldı. Sınıf tekrarı yaşar mıyım?
Cevap: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin “ Ders alma ve bırakma” başlıklı bölümünün 3.maddesinde; “Öğrencilerden,
GNO’su 0-1,99 olanlar 30;
2,00-2,49 olanlar 35;
2,50-2,99 olanlar 40;
3,00-4,00 olanlar 45 krediye kadar alt yarıyıllardaki, ders kaydı yaptırdığı yarıyıldaki ve takip eden yarıyıllardaki ön koşul şartını sağladıkları derslere kayıtlanabilirler” hükmü amirdir. Buna göre öncelikle birinci sınıf ikinci dönemde FF olan derslerinizi seçip sonrasında da ikinci sınıf derslerinden not ortalamanız dahilinde yukarıda belirtilen sınırda üst sınıftan ders seçebilirsiniz.


Soru: DD ve DC notları neyi temsil etmekte?
Cevap: Bu harf notları şartlı geçmeyi temsil etmektedir. Şartlı geçme ise; GNO’nun 2.00 ve üzeri olmasını temsil etmektedir. Örnek vermek gerekirse, tüm dönemler sonunda 3 tane DD veya DC dersiniz bulunmakta ve ortalamanız 2.00 bu haliyle ortalama şartını sağladığınızdan tekrar bu dersleri almanıza gerek yoktur.


Soru: İkinci sınıf ikinci dönemimi tamamladım toplamda 4 tane DC ve DD dersim var ve ortalamam 1,87. Mezun olmak için ne yapmalıyım?
Cevap: Bu durumdaki öğrencilerimiz için GANO Baraj Yükseltme sınavı isminde bir sınav düzenlenmektedir. Ortalamanızı 2.00 üzerine çıkartarak mezun duruma geçebilmek için bu sınava katılarak en çok 3 dersinizi yükseltmeye alıp başarılı olmanız halinde mezun duruma geçebilirsiniz.


Soru: Basılı diplomamı ne zaman alabilirim?
Cevap: Mezuniyetinizin onaylanmasına müteakip basılı diploma işlemleri için okulumuzdan toplu listeler rektörlüğe iletilmektedir. Basım ve imza aşamaları ile değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 1 yıl içerisinde diplomanızı okuldan şahsen ya da noterden vekaletname verdiğiniz bir kişi aracılığı ile alabilirsiniz.


Soru: Mezun belgemi nasıl ve ne zaman alabilirim?
Cevap: Tüm derslerini ve stajını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerimiz için tüm final notlarının sisteme girişi ile okulumuza herhangi bir başvuru yapılmaksızın mezuniyet işlemleriniz öğrenci işleri tarafından otomatik olarak başlatılmaktadır. Bu süre ortalama 15 gün sürmektedir. Mezun belgenizi e-devletten sorgulayarak QR kodlu bir şekilde alabilirsiniz. Belirtilen süre içeresinde mezuniyet işlemi yapılmayan öğrencilerimizin okulumuz ile irtibata geçmesi önem arz etmektedir.


Soru: Birinci sınıf itibariyle Dikey Geçiş Sınavına girebilir miyim?
Cevap: Evet girebilirsiniz ancak mezun olmadığınız için puanı kullanmazsınız ve sınav puanının geçerlilik süresi 1 yıldır.