EnglishTurkish

Staj İşlemleri

 

1-) Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden staj:

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen staj hareketliliğinde genel olarak Kamu Kurumlarında yapılacak stajlar organize edilmektedir. Kamu kurumlarında yapılacak stajlarda Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapılması şartını aramaktadırlar.

Aşağıda bağlantısı bulunan Kariyer Kapısı üzerinden e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yapılarak birtakım bilgilerle staj başvurusu yapılır. Sistem tarafından öğrencinin girmiş olduğu bilgi/belgelere göre hesaplanan puan üzerinden staj başvurusu açan kurumlara yerleştirme işlemi yapılır. Sistemde yerleştirme yapılan kurumu öğrencinin kabul etmesi için bir süre verilir bu süre içerisinde öğrenci stajı kabul etmezse yerleştirme işlemi iptal edilir.

Kabul işlemi sonrasında kurum yetkilisinin iletişim bilgileri öğrenciye sistem tarafından gösterilir.

Staj programının başvuru tarih ve şartları dönem dönem değişkenlik göstermekle birlikte aşağıda bulunan web sitesi üzerinden takip edilmelidir.

 

https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

 

İş Akışı:

Her öğrenci staja başlamadan önce aşağıdaki evrakları doldurur ve ilgili program koordinatörüne iletir.

a) Staj Başvuru Formu (3 suret)

b) Stajyer Öğrenci Aydınlatma Formu (1 suret)

c) Kariyer Kapısından stajı kabul ettiğine dair ekran görüntüsü

Koordinatör tarafından yapılan kontrolde staj yapmasına bir engel bulunmayan öğrencilerin “staj başvuru formları” onaylanarak 3 suret halinde öğrenciye teslim edilir. Bu onaylama sırasında kariyer kapısından öğrencisinin staja kabul edildiğine dair ekran görüntüsü sunması istenilir.

“Staj Başvuru Formu” öğrenci tarafından staj yapılacağı belirtilen kurum/kuruluş yetkilisine imzalattırıldıktan sonra takvimde ilan edildiği tarihten önce bir sureti Okulumuz staj birimine SGK girişi yapılmak üzere teslim edilir. Diğer bir suret staj yapılan kuruma, diğer suret ise staj dosyasına eklenmek üzere saklanır.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı öğrencilerimiz Ceza Tevkifevleri ile yapılan protokol ile Ceza İnfaz Kurumları ile Denetimli Serbestlik birimlerinde staj yapabildiklerinden, Kariyer Kapısı üzerinden staj başvurusu yapmalıdır.

 

 

 

2-) Okumuzda ilan edilen takvim dahilinde staj:

Okulumuz  1. ve 2. sınıfında bulunan tüm öğrenciler bu kapsamda yaz dönemi zorunlu staja başvuru yapabilmektedirler. Her bahar dönemi Nisan-Mayıs aylarında okulumuz web sitesi üzerinden staja başlama, staj bitişi, evrak teslimi ve staj dosyasının teslim tarihleri güncel olarak duyurulmaktadır. Öğrenciler bu staj türünde özel sektörde (Avukatlık Ofisi vs.) staj yapabilmektedirler. Kamu Kurumu staj olanakları için Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapılmalıdır.

 

 

İş Akışı:

Her öğrenci staja başlamadan önce aşağıdaki evrakları doldurur ve ilgili program koordinatörüne iletir.

a) Staj Başvuru Formu (3 suret)

b) Stajyer Öğrenci Aydınlatma Formu (1 suret)

Koordinatör tarafından yapılan kontrolde staj yapmasına bir engel bulunmayan öğrencilerin “staj başvuru formları” onaylanarak 3 suret halinde öğrenciye teslim edilir.

“Staj Başvuru Formu” öğrenci tarafından staj yapılacağı belirtilen kurum/kuruluş yetkilisine formdaki ilgili yerler imzalattırıldıktan sonra takvimde ilan edildiği tarihten önce bir sureti Okulumuz staj birimine SGK girişi yapılmak üzere teslim edilir.

Diğer bir suret staj yapılan kuruma, diğer suret ise staj dosyasına eklenmek üzere saklanır.

 

 

Staj Dosyasının Teslimi ve Hazırlanması:

Yaz Dönemi Zorunlu Stajını tamamlayan öğrencilerimiz aşağıda yer aşan formları doldurarak staj yapılan her iş günü, iş yerinde/kurumda yapığı işleri belirtilecek şekilde sayfaları doldurmalıdır. Stajını bitiren öğrenci staj süresince yapmış olduğu iş ve işlemler ile ilgili dosyasını, en geç staj bitimini takip eden ilk ders kayıt dönemi içerisinde inceletmek ve değerlendirtmek üzere Bölüm Staj Koordinatörüne bir dilekçe ekinde teslim eder. Staj dosyası elle yada bilgisayardan Time News Roman 12 Punto yazı tipi kullanılarak da doldurulabilir.

 

 

Staj Defteri aşağıdaki evraklardan oluşmaktadır.

Staj Başvuru Formu

Staj Evrakları Teslim Dilekçesi   (Staj yapılan gün kadar sayfa doldurulacaktır)

Örnek Staj Defteri

Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu (Kapalı Zarf İçerisinde)

Aydınlatma Metni

Staj Yönergesi

 

 

 

 

Sıkça Sorulan Sorular:

Soru: Staj Defterini ne zaman teslim etmeliyim?

Cevap: Stajını bitiren öğrenci staj süresince yapmış olduğu iş ve işlemler ile ilgili dosyasını, en geç staj bitimini takip eden ilk ders kayıt dönemi içerisinde inceletmek ve değerlendirtmek üzere Bölüm Staj Koordinatörüne bir dilekçe ekinde teslim eder.

—-

Soru: Bir önceki dönem staj yaparak dosyamı okula teslim ettim, tekrar Kariyer Kapısından staj başvurusu yaparak bir kuruma yerleştim tekrar staj yapabilir miyim?

Cevap: Hayır. Okulumuz yapılan stajlar için SGK Prim ödemesi gerçekleştirdiğinden ve her öğrenci için bu işlem bir sefer yapılabildiğinden tekrar staj yapamazsınız.

—-

Soru: Staj defterime ne yazacağım?

Cevap: Staj defterine staj yapılan iş günü kadar sayfa ayrılarak stajda yapılan işler, kazanılan yeterlilikler yazılmalı. Fotoğraf, ekran görüntüsü gibi materyaller var ise eklenmelidir.

—-

Soru: Staj dosyam ne zaman değerlendirilecek?

Cevap: Birinci sınıfta staj yapan öğrencilerin staj dersleri 2. Sınıf bahar döneminde seçildiğinden 2. Sınıf bahar döneminde değerlendirilerek sisteme girilmektedir. 2.Sınıfta staj yapan öğrenciler ve mezun olmasına sadece staj dersi kalan öğrencilerin dosyaları teslim tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde değerlendirilerek sisteme girilmektedir.

—-

Soru: Staj başvurusu yaparak staj birimine evrakımı teslim ettim. Staj yapmaktan vazgeçmek istiyorum ne yapmalıyım?

Cevap: Stajdan vazgeçme formunu doldurarak okula en kısa sürede teslim etmelisiniz.

—-

Soru: Yaz okulu ile staj birlikte yapılabilir mi?

Cevap: Staj ve Yaz okulu uygulama Yönergelerinde bu konuda herhangi bir engelleyici husus bulunmamaktadır.

Soru: Ortalamam 2.00’ın altında staj yapabilir miyim?

Cevap: Özel staj yerlerinde staj yapmanıza bir engel yoktur. Kamu Kurumlarında staj için Kariyer Kapısından yapılan başvuruda buna yönelik engel bulunmakla birlikte, güncel başvuru şartları için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısının web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Soru: Kamu veya Özel sektör çalışanıyım stajdan muaf olabilir miyim?

Cevap: EBYU Staj Uygulama Esaslarının “Staj Muafiyeti” başlıklı bölümündeki düzenlemeye istinaden staj yaptığınız kurum/kuruluş değerlendirilerek staj koordinatörün önerisi ve Yüksekokul Kararına istinaden muaf sayılabilirsiniz.